Doradztwo techniczne

projektowanie prac wyburzeniowych

Wyburzenia | Rozbiórki | Prace saperskie

nasza oferta

Firma DTPPW DE-MONT

Realizujemy zadania związane ze sprawdzeniem i rozminowaniem terenów budów z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego poprzez:

 • Sprawdzenie obiektów i placów budów pod względem pirotechnicznym,
 • Prowadzenie stałego lub czasowego nadzoru minerskiego wykonywanych prac ziemnych w terenie zagrożonym istnieniem materiałów niebezpiecznych tj. pocisków, bomb itp.
 • Sprawdzanie na zaminowanie ciągów i węzłów komunikacyjnych, dróg, obiektów komunikacyjnych oraz ich rozminowanie,
 • Usunięcie z nadzorowanych obiektów, placów budów itp. wykrytych niewypałów, niewybuchów, min itp.
 • Unieszkodliwienie wykrytych przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych na miejscu lub w wyznaczonym do tego terenie, z zabezpieczeniem przetransportowania przystosowanym sprzętem,
 • Niszczenie teraźniejszej amunicji w szerokim zakresie.


Posiadamy samochód do przewożenia materiałów wybuchowych /EX2/, zezwolenia wojewody na użycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, decyzję Ministra Gospodarki na przemieszczanie materiałów wybuchowych jak również uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i wykonywania prac wyburzeniowych przy użyciu materiałów wybuchowych oraz uprawnienia do wykonywania innych, zaświadczenia WITU do sprawowania nadzoru w pracach saperskich. Dysponujemy wyszkolonymi pracownikami. W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy rozminowanie na ok.3 tys.hektarów zarówno w terenach leśnych jak również inwestycjach drogowych

mgr inż. Krzysztof Glijer

mgr inż. Krzysztof Glijer

 • Absolwent studiów specjalistycznych WSOWINŻ Wrocław ppor. wojsk inżynieryjnych,
 • Studia magisterskie WSP Rzeszów: pedagogika,
 • Studia podyplomowe AGH Kraków: technika strzelnicza,
 • Firma od 1995 roku zawodowa służba wojskowa/oficer starszy/1979-2001,
 • Specjalista w zakresie rozminowania i wyburzania obiektów wyburzył 50 kominów,
 • Za całokształt pracy związany z „zardzewiałą smiercią” odznaczony przez Prezydenta RP /w Dębicy/ medalem Za ofiarność i odwagę,
 • Jako jedyny saper uhonorowany dwukrotnie odznaką "Za rozminowanie Kraju",
 • Inne: Złoty Krzyż Zasługi, medal za zwalczanie powodzi i wiele wiele innych.

DE-MONT mgr inż. Krzysztof GLIJER

Szukasz firmy świadczącej usługi związane ze sprawdzeniem i rozminowywaniem terenów budów z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego? Zadzwoń! Działamy na terenie całej Polski.

ul. Radosna 10
39-200 Dębica

695926441

NIP: 872-100-82-08